Fotogrametria

Przy użyciu posiadanych bezzałogowców (dronów) pozyskujemy dane obrazowe i przetwarzamy je do postaci ortofotomap, map spektralnych, chmur punktów i modeli 3d.

Na ich podstawie wykonujemy różnorodne pomiary (rozmiaru szkód w uprawach, areałów, kubatur) i analizy (ukształtowania terenu, nasłonecznienia) będące później istotnym fundamentem dla decyzji podejmowanych przez inwestora.
Ortofotomapa jeziora / Lake orthomosaic. Photogrammetry product.

Fot. Ortomozaika zbiornika wodnego. Pomiar z użyciem klasycznych metod nie był możliwy, dopiero wykorzystanie bezzałogowca pozwoliło geodetom na zebranie danych niezbędnych do realizacji postawionego przed nimi zadania.


Dzięki wykorzystaniu bezzałogowców, podstawą do kolejnych opracowań stały się dane znacznie bardziej aktualne i szczegółowe niż dotychczas.

Co więcej - dzięki coraz bardziej zaawansowanej, ale również taniejącej technologii - koszt pozyskania owych danych drastycznie się zmniejszył. Dzięki temu drony coraz częściej mogą wspomagać badaczy i inwestorów dostarczając krytyczne informacje, których pozyskanie niegdyś było zbyt drogie lub niebezpieczne.

Image

ORTOFOTOMAPY RGB

Wykonywane przez nas ortofotomapy cechuje wysoka dokładność, aktualność oraz jakość obrazu. Doskonale znając nie tylko możliwości ale również ograniczenia technologii fotogrametrycznych, podejmujemy wszelkie kroki, by pozyskać materiał zdjęciowy pozwalający osiągnąć najlepsze rezultaty końcowe.
 
Wynikowe opracowania doskonale nadają się do dalszych prac, takich jak: pomiarów sytuacyjnych, weryfikacji aktualności i dokładności danych przestrzennych z innych źródeł, czy szacowań. Na życzenie zamawiającego możemy otrzymaną mapę zdigitalizować do postaci mapy wektorowej.

ORTOFOTOMAPY SPEKTRALNE

Oprócz klasycznych ortofotomap RGB, jesteśmy w stanie dostarczyć także mapy spektralne, przydatne w rolnictwie i winogrodnictwie precyzyjnym, leśnictwie bądź badaniach nad wegetacją. 

Dane uzyskiwane przez kamerę wielospektralną, pozwalają wykrywać najdrobniejsze zmiany w zachowaniu roślin, sygnalizujące np. stres związany z brakiem wody, składników odżywczych, czy atakiem chorób i szkodników (jak kornik).
 
Zbierane przez kamerę Micasense dane obrazowe, są kalibrowane przy użyciu danych czujnika DLS oraz panelem kalibracyjnym, umożliwiając bezpośrednie porównanie danych pozyskiwanych w trakcie całego sezonu wegetacyjnego.
Image

CHMURY PUNKTÓW

Poza ww. ortofotomapami dostarczamy również fotogrametryczne chmury punków i trójwymiarowe modele obiektów. Są one idealną bazą m.in. do pomiarów kubatur hałd i zwałowisk, określania geometrii (deformacji) obiektów budowlanych, czy pomiarów bliskości drzew i linii energetycznych.

W zależności od wymagań przedstawionych przez klienta, chmura może być dostarczona bądź w postaci surowej (nieoczyszczonej, nieklasyfikowanej) lub przeprocesowanej, pozbawionej szumu i z przypisaną właściwą klasą.

Chmury dostarczamy w różnych formatach: .las, .laz, .xyz, .asc, .pts, .e57 lub innych, wyspecyfikowanych przez zamawiającego.

MODELE 3D

Generujemy, retuszujemy i optymalizujemy modele 3d. Wszystko po to, aby były nie tylko możliwie najdoskonalszy wizualnie, ale również dostosowany do dalszego wykorzystania w środowisku BIM lub jako asset np. w Unity 3D lub Unreal Engine. Jesteśmy w stanie dokładnie odtworzyć bryłę skanowanego obiektu, rejestrując najdrobniejsze detale jego powierzchni.

Aby uzyskać jak najlepszy efekt, każdy etap procesu ma ogromne znaczenie. Do każdego detalu podchodzimy, więc z najwyższą troską, od drobiazgowego planowania zbierania danych, ich pre-processingu, na retuszu gotowego produktu kończąc.

Oprócz opracowywania modeli na bazie danych zebranych własnoręcznie, pomagamy także innym. Poddajemy strukturę retuszowi, naprawiamy siatki, retopologizujemy je oraz z pietyzmem dopieszczamy tekstury.
Image

NUMERYCZNE MODELE TERENU

Na bazie m.in. pozyskiwanych fotogrametrycznych chmur punktów, generujemy Numeryczne Modele Pokrycia Terenu (NMPT/DSM) oraz Numeryczne Modele Terenu (NMT/DEM). Produkty te są idealną bazą do dalszych analiz terenu obejmujących określanie spadków i ekspozycji terenu, jego nasłonecznienia, czy analiz hydrologicznych.

W oparciu o oba powyższe produkty, opracowujemy również Znormalizowane Numeryczne Modele Pokrycia Terenu (ZNMPT).

Modele generujemy w formie plików rastrowych (.tiff), nieregularnych siatek trójkątów (TIN), siatek regularnych (GRID) lub chmur punktów wzbogaconych o rezultaty analiz (np. atrybut wysokości nad poziom gruntu, czy odległości od innego obiektu).

Oprócz wspomnianych wyżej działań, oferujemy również generalizację modeli, dzięki czemu bez utraty najważniejszych danych, model wynikowy pozwoli na generowanie czytelniejszych map bądź warstwic.

ORTOFOTOPLANY

Podobne do ortofotomap opracowania pojedynczych obiektów, np. elewacji budynków.

Fotoplan jest kartometrycznym odwzorowaniem części budowli pozwalającymi na ocenę jej stanu lub wykonywanie pomiarów. Materiał tego rodzaju coraz częściej bywa stosowany do celów inwentaryzacyjnych (zabytki), projektowych, inspekcyjnych czy szacowania kosztów (np. materiałów niezbędnych do przeprowadzenia renowacji).