Kartografia Rolnicza


Rolnictwo - jak wiele innych dziedzin - polega na dokładnych danych o zjawiskach zachodzących na gruntach gospodarstwa. Wychodząc na przeciw tym potrzebom oferujemy szerokie spektrum opracowań obejmujących nie tylko kolorowe mapy poglądowe, ale również mapy wysokościowe, wegetacji, czy wszelakie mapy wektorowe zarówno w wersji obrazowej, jak i elektronicznej.

Wśród powyższych znajdziecie Państwo:
  • mapy działek ewidencyjnych,
  • mapy pól,
  • mapy wysokościowe (bazujące na lotniczym skaningu laserowym ALS),
  • mapy wegetacji (na bazie danych satelitarnych lub pozyskiwanych dronem; wskaźniki NDVI, EVI, inne),
  • mapy drenażu polowego,
  • mapy instalacji nawadniających,
  • mapy szkód (łowieckich, klęskowych, spowodowanych przez człowieka - offroad, lotnicze),
  • mapy glebowe,
  • inne.

Przygotowując mapy  korzystamy z wielu żródeł danych, tak aby w zależności od wymagań zamawiającego, znaleźć złoty środek pomiędzy pożądanym rezultatem a kosztami pozyskania i opracowania materiału źródłowego.

Z uwagi na uwolnienie w 2020 roku przez GUGiK części danych przestrzennych, możliwym stało się sięgnięcie po szerszy wachlarz materiałów wpisujących się w potrzeby rolnictwa. Doskonale uzupełniają one materiałami historycznymi dane pozyskiwane przez nas z dronów.

Jeśli sami posiadają Państwo drony - doradzimy jak zebrać dane, przeprocesujemy je i dostarczymy ostateczne wyniki.

 

Fot. Mapa wysokościowa pola uprawnego wykonana na bazie danych z lotniczego skaningu laserowego. Dane tego typu pozwalają osiągnać znacznie dokładniejsze rezultaty niż te, które rolnicy mogą wygerenerować na podstawie wskazań GPS z użytkowanych maszyn.
Image
Fot. Mapa gospodarstwa w świetle widzialnym. Kolorem żółtym zaznaczono kontury pól.
Fot. Mapa gospodarstwa z podziałem wszystkich działek ewidencyjnych na miejscowości, w których się znajdują. 
Fot. Mapa wskaźnika NDVI dla gospodarstwa. Bazę opracowania stanowiły dane pozyskane przez bezzałogowiec.
Fot. Wektorowa mapa sektorów poboru prób glebowych. Na jej bazie zostały zwizualizowane wyniki analiz.
Fot. Mapa zniszczeń spowodowanych wtargnięciem na pole samochodu. Mapa była elementem materiału dowodowego dla Policji.
Fot. Mapa elementów wykrytego systemu drenażu polowego położonego przez wojska III Rzeszy w czasie II WŚ. Z uwagi na czas powstania, jego mapy nie figurują w żadnej ewidencji utrzymywanej przez RP lub Niemcy.