Mapy Drenażu Polowego

Drenaż polowy to jedna z najskuteczniejszych metod zwiększenia intensywności uprawy. Pozwala na przyspieszenie prac polowych, szybsze odprowadzanie wody deszczowej oraz pochodzącej z topniejącego śniegu.

Nawet dziś, przy coraz częstszych suszach ale równocześnie dużo gwałtowniejszych opadach, właściwie funkcjonujący drenaż jest kluczowy dla poprawy zdolności przetrwania uprawy w suchych okresach. 

Uszkodzone ciągi drenażu to wymierne szkody w uprawach. Zalane hektary pól, niemożność podjęcia uprawy w optymalnym terminiezmniejszenie realnej powierzchni uprawianego gruntu, zwiększona presja chorób i chwastów. Każda z powyższych opcji oznacza wymierne straty dla gospodarującego. Próby naprawy wiążą się z przekopywaniem i odwracaniem gleby na dużych powierzchniach w poszukiwaniu przerwanych linii. Niestety - często z kiepskim rezultatem.

Zalane pole uprawne. Zapchany drenaż / Flooded field. Damaged or clogged dtainage tile.

Nowoczesna technologia pozwala jednak na skuteczne wykrywanie ciągów drenażu, włącznie z systemami nie ujętymi w żadnej istniejącej ewidencji.


Wykorzystując szerokie spektrum danych, jesteśmy w stanie precyzyjnie zlokalizować nie tylko uszkodzone miejsca, ale również inwentaryzować całe systemy drenażowe funkcjonujące na dużych obszarach. Dzięki temu klient otrzymuje pełną informację o położeniu każdego wykrytego elementu pozwalając na jego bezproblemową doraźną naprawę jak i późniejszą konserwację, czy modernizację.

Fot. Powierzchnia uszkodzeń spowodowanych zalaniem bądź próbami ich doraźnego usunięcia na polach klienta w latach 2017 - 2020. Całkowity areał badanej działki wynosi ok 110 ha.

Uszkadzany stale (rok po roku) areał  wynosi ok 14 hektarów. Tracony rokrocznie zysk z 13 % całkowitej powierzchni uprawy, stanowi wystarczajace uzasadnienie do podjęcia kroków naprawczych, zwłaszcza jeśli te są dużo bardziej dokładne i mniej czasochłonne niż tradycyjne metody poszukiwawcze.

Fot. Porównanie dokładności map pochodzących z zasobów Wód Polskich (pierwsza po lewej i środkowa) oraz nowej, stworzonej w oparciu o metody teledetekcyjne (po prawej).

Lokalizacja: Oleszyce, woj. Podkarpackie.

Fot. Mapa wykrytych elementów systemu drenażu polowego na działkach rolnych przekształconych w budowlane. Przerwane ciągi drenażu powodują problemy zarówno w trakcie budowy nowych domów, jak i niszczenie już istniejących. 

Zinwentaryzowane ciągi drenażu położono przed rozpoczęciem IIWŚ.
Lokalizacja: Taciszów, woj. Śląskie.

Fot. Mapa elementów wykrytego systemu drenażu nałożona na oryginalną mapę zbieraczy z archiwów Wód Polskich. Doskonale widoczne kilkudziesięciometrowe różnice w położeniu ciągów.

Lokalizacja: Wicko, woj. Pomorskie


Fot
. J.w. Mapa dodatkowo zaktualizowana o aktualny stan infrastruktury, t.j. z uwzględnieniem zlikwidowanych studzienek i rowów, wraz z naniesieniem drenów zainstalowanych po stworzeniu oryginalnej dokumentacji.

Lokalizacja: pow. Golubsko-Dobrzyński, woj. Kujawsko - Pomorskie.


Fot
. Mapa drenażu na działkach przeznaczonych pod farmę fotowoltaiczną. Doskonale widoczne są rozbieżności w położeniu ciągów pomiędzy mapami z zasobów WP i opracowaniem teledetekcyjnym. Poprawna lokalizacja drenów pozwala na uniknięcie wykonanie odwiertów pod słupy bez ryzyka uszkodzenia rur i późniejszych napraw instalacji.

Lokalizacja: pow. wągrowiecki, woj. Wielkopolskie.