Analizy stanu upraw po okresie zimowym

Wiedza o stanie upraw po okresie zimowym jest kluczowa dla ich adekwatnego odżywienia przed sezonem intensywnego wzrostu.

W kontekście galopujących cen paliwa oraz nawozów, przenawożenia gleb, czy ograniczeń w aplikacji nawozów azotowych dokładna informacja o potrzebach żywieniowych upraw nabiera jeszcze większego znaczenia.

Dzięki coraz szerzej dostępnym danym satelitarnym rolnicy otrzymują do rąk bardzo efektywne narzędzie do rozpoznania stanu przeimowania upraw oraz zaplanowania nawożenia azotowego.

Łącząc ze sobą dane o stanie upraw zarówno przed jak i po okresie zimowym jesteśmy w stanie dostarczyć rolnikom wiarygodne informacje o:

  • kondycji uprawy u progu nowego sezonu wegetacyjnego,
  • wielkości obszarów wymagających różnych dawek nawożenia.
DJI Phantom PRO + Micasense/Parrot Sequoia and Aerobits ADS-B transponder
Porównanie stanu wegetacji w okresie jesiennym i wiosennym. Ujednolicona skala kolorystyczna doskonale wizualizuje spadek ogólnego wigoru uprawy.
Ryc. Karta raportu o stanie upraw.
Ryc. Wizualizacja stanu upraw w sezonie jesiennym. Doskonale widoczne wysokie wartości wskaźnika wegetacji na przeważającym obszarze pola.
Ryc. Wizualizacja stanu upraw w sezonie wiosennym. Wartości wskaźników wegetacji istotnie spadły, wyznaczając obszary o różnym zapotrzebowaniu na startową dawkę azotu.
Ryc. Mapa stref zmiennego nawożenia. Opracowanie dostarczamy w dwóch wersjach - poglądowej (.pdf) oraz jako wsad do maszyn rolniczych (.shp).