CloudCompare - Analiza chmur punktów w narzędziach OpenSource

Owiewki dla kapsuły montowanej na samolocie Cessna 172 / Multispectral camera capsule fairing for Cessna 172


Fot. Wizualizacja lidar-owej chmury punktów obszaru Morskiego Oka. Render wykonany w CloudCompare.

CloudCompare to darmowe, opensource-owe oprogramowanie do obróbki i analizy chmur punktów stanowiące doskonałą alternatywę dla komercyjnych aplikacji stosowanych przez wiodące podmioty na rynku geoprzestrzennym. Z uwagi na szeroki wachlarz obsługiwanych formatów oraz dostępnych funkcji, nie tylko jest korzystnym kosztowo rywalem dla programów płatnych ale przewyższa je często unikalnymi funkcjami analitycznymi.

Szkolenie dedykowane jest wszystkim, którzy w swojej pracy korzystają z opracowań fotogrametrycznych i LIDAR-owych. Geodeci, kartografowie, planiści, archeolodzy, leśnicy a nawet osoby związane z przygotowaniem assetów do gier i środowisk "rzeczywistości wspomaganej" - do nich przede wszystkim kierowany jest ten kurs.

Z uwagi na fakt, iż CloudCompare nie było tworzone z myślą o wykorzystaniu go choćby przez geodetów (jak choćby GlobalMapper LIDAR, czy LAStools), osiągnięcie zamierzonych rezultatów często wymaga zastosowania mniej oczywistych algorytmów. Niniejszy kurs ma za zadanie przybliżenie właściwych workflow dla większości potencjalnych zastosowań oraz przekazanie wiedzy umożliwiającej bezproblemową, dalszą eksplorację programu.Szkolenie podzielono na dwa poziomy:
 • podstawowy,
 • zaawansowany (JUŻ WKRÓTCE!).


Kurs poziomu podstawowego dedykowany jest osobom, które dopiero zaczynają przygodę z CloudCompare i pracą na materiałach fotogrametrii niskiego pułapu (oraz naziemnej). Zaczynamy bowiem od wyjaśnienia podstaw obsługi programu, jego interejsu, bazy pojęciowej i wreszcie podstawowych działań na obiektach, aż po poprawny eksport.

Poziom zaawansowany rekomendowany jest dla osób, które przeszły już szkolenie podstawowe lub dysponują wiedzą o nawigacji i bazowych operacjach w CloudCompare.


Forma

Szkolenie przeprowadzane jest w formie zdalnej. W jego trakcie wykłady przeplatane są demonstracjami operacjami na obiektach w czasie rzeczywistym. Kursanci otrzymują również dostęp do materiałów (prezentacji ale również chmur punktów, siatek czy rastrów), które będą wykorzystywane w trakcie wykładów.

Image

Poziom podstawowy

Poziom podstawowy


Zakres poziomu podstawowego:


 • wprowadzenie,
 • nawigacja,
 • wizualizacja chmur punktów,
 • pomiary obiektów,
 • filtracja i segmentacja chmury,
 • tworzenie NMT i NMPT,
 • rasteryzacja chmury,
 • rozrzedzanie chmury,
 • odszumianie,
 • transformacja chmura -> mesh,
 • rendering (obrazy i wideo),
 • inne...

Poziom zaawansowany

Poziom zaawansowany


Zakres poziomu zaawansowanego:


 • pomiary powierzchni,
 • pomiary kubatur,
 • zagęszczanie chmur punktów,
 • kolorowanie chmur rastrem,
 • synchronizacja chmur,
 • analizy chmura -> mesh,
 • analizy chmura ->chmura,
 • klasyfikacja chmury wg klas ASPRS,
 • obliczenia geometryczne,
 • hydroflattening,
 • wykorzystanie brył prymitywnych,
 • transformacje i skalowanie chmur,
 • wykorzystanie pól skalarnych,
 • i inne...

Cena

Poziom podstawowy

850 PLN netto

Poziom zaawansowany

1200 PLN netto
Komplet (podstawowy + zaawansowany)
1800 PLN netto

Render:
Akwedukt w Parku Romantycznym Arkadia. Źródło: Fotogrametryczna chmura punktów.
 

Render:
Model samolotu PZL Iryda. Źródło:  fotogrametryczna chmura punktów. Lokalizacja: PWSZ Chełm, Depułtycze Królewskie,
 

Render:
Model wysokościowy drzew w postaci odcinków o szerokości 10-metrów nałożonych na model wysokościowy terenu w postaci modelu TIN. Żródło: lotnicze dane fotogrametryczne
 

Render:
Powierzchnia wody stanowi nie lada problem dla fotogrametrii. CloudCompare pozwala jednak bezproblemowo "wygładzić" taflę wody, tak aby uzyskać wysokiej jakości model terenu.
 

Render:
Chmura punktów reprezentująca zwałowisko kruszyw. Dzięki CloudCompare użytkownik w prosty i szybki sposób może obliczyć kubaturę takiego obiektu.
 

Render:
Analiza wysokościowa działki przeznaczonej pod winnicę. Źródło: fotogrametryczna chmura punktów.